Giờ máy chủ
Thời gian của bạn
MuOnline Online Users
Thông tin máy chủ 0
Xếp hạng hàng đầu
CountryClassNhân VậtLevelPk LevelKillsLocation
1Blade MasterSkyNet400Outlaw4Lorencia
2Blade MasterGapLaFang1,400Outlaw4Lorencia
3Fist MasterBerr401Outlaw4Lorencia
4Lord Emperorkakaka19161,303Outlaw3Noria
5Fist Masterkimthanh411Outlaw3Lorencia
6Fist MasterTiuiu447Outlaw3Lorencia
7Grand MasterTocTrangMC490Outlaw3Lorencia
8Dimension MasterNatasa957Murder2Lorencia
9Fist MasterPhongLang1,400Murder2Lorencia Bar
10High ElfBatDiet1,400Murder2Lorencia
11Lord EmperorFather400Murder2Lorencia
12Fist MasterPikkk1,400Murder2Lorencia
13Lord EmperorHanDoi716Warning1Lorencia
14Grand MasterPGAore409Warning1Lorencia
15Lord EmperorNhuy12021,001Warning1Lorencia
16Blade MasterDKoneNIGHT1,000Warning1Lorencia
17Duel MasterMG851,035Warning1Lorencia Bar
18Dimension MasterTramAnh19515Warning1Arena
19Bloody SummonerBOXWR400Warning1Lorencia
20Blade MasterSatthuty1,142Warning1Noria
21Fist MasterBerrr400Warning1Lorencia
22Blade MasterTraiHaTinh400Warning1Lorencia
23Blade MasterBuoiTo939Warning1Lorencia
24Blade Master500VND1,095Warning1Lorencia
25Duel MasterDrako1,400Warning1Lorencia
26Fist MasterRFPK1,234Warning1Lorencia
27Dimension MasterBenS1,295Warning1Lorencia
28Grand Masterdsadsadsa667Warning1Barracks of Balgass
29Fist MasterMeoLuoi302Warning1Lorencia Bar
30High ElfNamNun400Warning1Lorencia
31Grand Masterstststs400Warning1Lorencia
32Grand MasterTocTrangDz1,400Warning1Noria
33Lord EmperorTocBacViE536Warning1Lorencia
34Lord EmperorNhOkDark1,400Warning1Devias
35Lord EmperorDLXX1,400Warning1Lorencia Bar
36Lord EmperorDLBosss1,400Warning1Lorencia
37Grand MasterMinhDuy1,400Warning1Lorencia Bar
38Blade MasterTRaiBao1,400Warning1Noria
39High ElfKhaBanhPRO1,400Warning1Lorencia
MEDIA Ảnh Ingame